Більш того, не кожне видання може прийняти певну тему. Мені набридли люди, що пишуть про те, що публікації в Scopus платні. У мене більше 20 статей у профілі Scopus, за жодну не платив ні копійки. Я працюю у галузі природничих наук. Спектрофотометр у мене китайський , жодних питань.

  • Додаткова потреба в публічних закупівлях — питання, безумовно, цікаве та неоднозначне.
  • Всі матеріали представлені тільки для ознайомлення з метою освіти, навчання і приватного дослідження.
  • Крім того, враховуючи, що публікація готується для конкретного журналу, ретельно перевіряється відповідність вимогам щодо оформлення.
  • Точність та коректність проіндексованої інформації випливає із того, як вона подається автором, як її підготує видавець.
  • SCOPUS – це універсальна наукометрична база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.

Найпоширеніша помилка автора-початківця – продублювати результати та висновки колег, навіть якщо вони втратили актуальність і практичну значущість. Ваш коментар відправлений і буде доступний на сайті після перевірки адміністратором. 3-й розділ, 35% тексту, — конкретні заходів щодо перспектив даного питання чи проблеми.

Наукова стаття

«Насипали за пазуху піску, садили його в ріку Чортомлик». «За великі провини ламали руку і ногу». Стаття незрозуміла, тобто мова, якою викладена стаття, структура статті чи використані у ній наочні матеріали (зображення, формули, розрахунки та ін.) настільки низького рівня, що стаття не Сокальщина може бути оцінена. Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка. Один примірник статті в контрастному роздруці, з підписами автора (авторів) на першій сторінці та наукового керівника чи керівника структурного підрозділу, де працює автор.

наукові статті радник

Share This