До них належать і органи юстиції, які проводять реєстрацію молодіжних та дитячих громадських організацій за визначеною законодавством процедурою. Індивідуальними членами молодіжних громадських організацій можуть бути особи віком від 14 до 35 років. Колективними членами молодіжних громадських організацій можуть бути колективи інших молодіжних громадських організацій.

Обмеження щодо діяльності громадських організацій можуть встановлюватися тільки Конституцією та законами України. Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов’язані з утворенням та діяльністю політичних партій, релігійних і благодійних організацій, кооперативів та творчих спілок тощо, особливості утворення і діяльності яких регулюються спеціальними законами. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу громадського об’єднання.

Пройшла селекторна нарада щодо ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. Про це повідомив у Telegram Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль. “Станом… 11 червня виникла пожежа торфовища в Оболонській громаді Кременчуцького району. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області. Знищено…

За реєстрацію громадських організацій інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір збору знижується на 50 відсотків. Про зміни, що сталися в статутних документах, об’єднання громадян повідомляє в 5-денний строк в реєструючий орган. Про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян реєструючий орган протягом п’ятнадцяти днів після набрання рішенням суду законної сили повідомляє у засобах масової інформації. Об’єднання громадян, створені ними установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Право власності об’єднань громадян реалізують їх вищі статутні органи управління (загальні збори, конференції, з’їзди тощо) в порядку, передбаченому законодавством України та статутними документами. Про відмову у реєстрації об’єднання громадян реєструючий орган повідомляє у засобах масової інформації. До заяви додаються статут (положення), протокол установчого з’їзду (конференції) або загальних зборів, відомості про склад керівництва центральних статутних органів, дані про місцеві осередки, документи про сплату реєстраційного збору, крім випадків, коли громадська організація звільняється від сплати реєстраційного збору відповідно до законів України.

У разі утворення громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, рішення, передбачені пунктами 5 та 6 приймаються, якщо наявність статуту та/або утворення (обрання) органів управління передбачено рішенням про утворення такого об’єднання. Членами (учасниками) громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними (стаття 8 Закону України “Про громадські об`єднання”). Підписи в заяві мають бути завірені в установленому порядку. Громадські організації, їх спілки відповідно до своїх статутів можуть засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України. Відповідно до вимог статті 36 Конституції України членами політичних партій можуть бути лише громадяни України.

Як здійснюється реєстрація та легалізація громадських організацій.

3) продовження протиправної діяльності після накладення стягнень, передбачених цим Законом. Щорічно на підставі фінансових декларацій у газеті “Голос України” публікуються списки осіб, пожертвування яких на користь політичних партій перевищують розмір, що визначається Верховною Радою України. Доступу під час виборчої кампанії до державних засобів масової інформації. Громадські організації можуть не мати фіксованого індивідуального членства. Громадська організація є міжнародною, якщо її діяльність поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави. Об’єднання громадян України утворюються і діють з всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом.

Для реєстрації об’єднання громадян його засновники подають заяву. Заява про реєстрацію політичної партії повинна бути підтримана підписами не менш як однієї тисячі громадян України, які мають виборче право. Легалізація громадської організації, яка повідомила про її заснування є простішою.

Молодіжні та дитячі громадські організації утворюються і діють на засадах добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності. Законодавство, направлене на регулювання діяльності молодіжних організацій, на сьогодні не є бездоганним, але важливим є те що, воно закріплює практично всі демократичні принципи та механізми для їхньої статутної діяльності. Від 2000 грн.Підготовка повного пакета документів та правовий супровід здійснення реєстрації та легалізації громадського формування. Обмеження діяльності об’єднань громадян може встановлюватись тільки Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення. Громадські організації (спілки громадських організацій), які легалізовані шляхом повідомлення про заснування, для отримання статусу юридичної особи можуть звернутись до органу легалізації для проведення процедури державної реєстрації. Державна реєстрація такої громадської організації (спілки громадських організацій) здійснюється у порядку, визначеному статтею 14 цього Закону. Орган легалізації заносить відомості (зміни до відомостей) www.mircdma.kiev.ua/ про громадські організації (спілки громадських організацій), легалізовані шляхом державної реєстрації, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” та цим Законом. За легалізацію громадської організації (спілки громадських організацій) шляхом державної реєстрації і за державну реєстрацію змін до статуту (установчого договору) сплачується реєстраційний збір у розмірі, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”. Сьогодні ми обговоримо порядок легалізації громадських організацій в Україні, що регулюється Законом України „Про об’єднання громадян”.

Легалізована громадська організація, що виступила засновником, стала членом міжнародної організації або іншим шляхом поширила свою діяльність на територію іноземної держави, зобов’язана в місячний строк подати необхідні документи для реєстрації в Міністерстві юстиції України як міжнародна, якщо інше не передбачено законами України. Тимчасова заборона окремих видів діяльності об’єднання громадян може здійснюватись шляхом встановлення заборони на проведення масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій тощо), здійснення видавничої діяльності, проведення банківських операцій, операцій з матеріальними цінностями тощо. Місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчим комітетом сільської, селищної, міської Ради народних депутатів реєструються в обов’язковому порядку місцеві осередки зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян, якщо така реєстрація передбачена статутними документами цих об’єднань. У статутному документі можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об’єднання громадян. 8) порядок припинення діяльності об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з його ліквідацією. Об’єднання громадян мають право на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в спілки (союзи, асоціації тощо), утворювати блоки та коаліції, укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

Share This