Для роботи з цією сторінкою потрібно увімкнути javascript в параметрах браузера. Ви можете зробити це самостійно або спитайте системних адміністраторів… Кафедра комп’ютерних наук має два комп’ютерні класи, що оснащені сучасним комп’ютерним обладнанням (два мережевих комутатори по sixteen персональних ЕОМ).

актуальні проблеми та напрями комп'ютерної лінгвістики

На кафедрі працює науково-практичний гурток “Практика письмового перекладу в дії” під керівництвом доктора філософії, старшего викладача Павла Юрійовича Шопіна. Засідання мало формат екскурсії центром міста та обміном цікавими фактами про історію Києва, розгадування файнвордів, опис плану переміщення до різних точок на карті та ігор з елементами двостороннього перекладу. Кожен бажаючий міг спробувати себе в ролі гіда-екскурсовода та відповісти на питання про культурні пам’ятки Києва в реальному режимі. Загальна кількість заявок, за якими взято участь у Конкурсі, складає 238. Серед учасників – учні з різних закладів загальної середньої освіти з 80населених пунктів 21 області України, як представлено на мапі (повний перелік – у прикріпленому файлі). Також прозвучали доповіді гостей із Республіки Польща.

Леміш Наталія Євгенівна

Перебуває в активній взаємодії з культурою народу (пор. Вираження, вони складають надзвичайну трудність у перекладі. 292 свої методи, завдання, предмет та об’єкт роботи. Глобальні проблеми біобезпеки, біобезпека в медицині, фізичній терапії, ерготерапії, біомедичній інженерії та біотехнологіях. Фізична терапія, ерготерапія в сучасній системі реабілітації. Економіка праці та соціально-трудові відносини.

Хто На Сайті?

Школа підтримує тісні зв’язки з Інститутами кібернетики, математики НАН України, Хмельницьким національним університетом, Херсонським національним технічним університетом, УкрНІІшвейпром, УкрНІІ текстильно-галантерейної промисловості. Опубліковано 28 монографій, навчальних посібників, понад 450 статей у фахових виданнях та провідних журналах, опубліковано понад 550 тез доповідей на різного рівня наукових конференціях та отримано більше як 220 авторських свідоцтв та патентів. Ігоря Сікорського має честь запитати всіх охочих долучитися до ХІ Міжнародної науково-технічної конференції “Радіотехнічні проблеми, сигнали, апарати та системи”. У збірнику наведено результати наукових досліджень гисметео кушугум у сфері охорони праці та безпеки на виробництві, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, методичні матеріали щодо викладання дисциплін “Основи охорони праці”, «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» у вищих навчальних закладах освіти. Конференцію проводить кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки фізико-математичного факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Міжнародної науково-практичної онлайн конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених”Наука та техніка ХХІ століття” (“Science and Technology of the XXI Century”), яка відбудеться 10 листопада року.

Пам’ятко-охоронної, музейної та заповідної справи. Інтеграції соціогуманітарних, природничих і технічних наук. Науково-організаційний відділ Президії НАН України. Вищої кваліфікації, особливо у галузі економічних наук. Здійснюється розробка Стратегії регіонального розвитку України.

Share This