Для баталій О.Зубова характерний лаконічний рисунок штрихом, велику роль відіграє колір самого білого паперу, композиція проста, логічна, ясна, з характерним трьохплановим розподілом простору. В зображеннях Петербургу на першому плані – жанрові сцени, другий план зайнятий зображенням ” водної стихії”, на третьому – архітектури. Обов`язковим мотивом зубовських гравюр став корабель з димною завісою – в баталіях, або святково розправленими парусами вітром – у ведутах. Петербург на гравюрах Зубова – це молоде місто, з мінливим, живим образом столиці гігантської морської держави, з величними кораблями – гордістю Петра. Франческо Гварді (І7І2–І793) повертається до вишуканої художньої майстерності на противагу “науковості”. Він пише чудові види Венеції, іноді широкі і відкриті, з дальнім горизонтом – “Вид на міст Риальто”, “Площа Сан-Марко”, “Місток біля моря”, іноді камерні – “Венеційський дворик”, коли виписуються арка двору, міст, старий дім в лагуні.

Подібним складним і неоднозначним настроєм позначені і “Меланхолійний”, і чудовий “Савояр з сурком”. На перший погляд це – побачена в житті і майстерно передана сцена з мандрівним http://www.sluganarodu.org/articles/122 музикантом-фокусником, що зупинився на сільському майдані. Але в підтексті цієї ніби веселої сцени ми починаємо відчувати сум і самотність безпорадної фігури савояра.

що прагнуло сказати барокове мистецтво

Шедевром музики називають найкращий витвір музичного мистецтва. Були закладені основи національної школи пейзажного живопису, створені умови для успішного розвитку цього жанру в наступному столітті. Мартос прожив довге творче життя, його значні роботи були виконані вже в ХІХ ст. Але меморіали Мартоса, меморіальна пластика за своїм настроєм і пластичним рішенням належить ХУІІІ ст. Російський класицизм має тіж принципи, що й європейський.

Бароко, як стиль мистецтва

А хіба можемо ми виключати з української культури тексти, писані російською мовою людьми, які проте відчували себе приналежними до українського народу і свою працю співвідносили з цією приналежністю? Маю на увазі не лише величезний корпус текстів з природничих і точних наук, але й тексти мистецькі. Так само, як не можемо виключити з української культури праці Василя Горленка, так не можемо виключити, скажімо, і теоретичний трактат Олександра Богомазова («Рит») або філософські есеї Валерія Ламаха («Книги схем»).

«Жахливе», але таки щастя (Алоїз Принц «На порозі щастя. Біографія Франца Кафки»)

Це вимагало твердого усвідомлення своєї східної ідентичности в реальному церковному контексті. Проблема гармонії помісности і вселенськости Церкви виходить у число провідних літературних тем. Обрядові різниці, проблема дати відзначення свят, проведення постів висувила необхідність чіткого визначення своєї конфесійної ідентичности перед кожним. Крім того, традиційна система чотирьох східних патріярхатів була зруйнована зі встановленням 1589 р. Московського Патріярхату, який висував претензії на лідерство в православному світі, закріплені в ідеологемі «Москви – третього Риму». Світ, що уявлявся впорядкованим і гармонійним, обернувся ірраціональним, тобто незбагненним, хаосом, сповненим зяючих безодень і нерозв’язаних суперечностей, а людина – істотою, що роздвоюється між добром і злом.

Різьблення по дереву – присутнє в тріумфальних спорудах, декору кораблів, в інтер`єрах. Вироби зі скла за типологією діляться на предмети з безкольорового скла з різною орнаментикою, та твори з білого або пляшкового-зеленого скла з емалевим розписом. Текстиль в Росії петровського часу збагачується новою технікою – шпалерою – тканим безворсовим килимом із шерсті або шовку. Російські майстри створюють самостійні роботи у вигляді своєрідних настінних панно. Перші твори шпалерної мануфактури в Петербурзі присвячені темі уславлення військових перемог Росії ( шпалера ” Полтавська баталія, 1723). Розвиток монументальної російської скульптури починається з перщого монументу, виконаного також Растреллі,- статуї Анни Іоановни з арапником, яскравому пам`ятнику за цільністю художнього образу, історизму та пластичній виразності. Пластична рівновага мас, об`єднання парадних і жанрових мотивів, майстерність узагальнення та індивідуальність характеристики.

Домонтович проникливо зафіксував сприйняття бароко як «стилю державницького», і це розуміли творці Гетьманату Павла Скоропадського, вкладаючи в ідею козацтва засаду тяглості державної традиції. Тому-то й Нарбут зі своїми бароковими творчими пошуками найяскравіше, найпитоміше проявився саме за правління Скоропадського. Його творчість на межі мистецтва та державотворення стала свідченням внутрішнього розвитку та ствердженням національної ідентичності, нового самоусвідомлення, що спонукало до нових кроків, зокрема політичних. Творча індивідуальність більшості майстрів того часу складалася в надрах бароко. Бароковими були образи й колізії опер, які створив німецький композитор і органіст Георг Фрідріх Гендель (1685—1759), його інструментальна музика. Проте сила фантазії, почуттів, зримість образів у поєднанні з епічною величчю і героїчним оптимізмом зрілого етапу його творчості створили класичну врівноваженість концепції цілого, не характерну для бароко. Вона обіймає 40 опер, 24 ораторії на біблійні сюжети, що уславлюють людську гідність, силу і доблесть; інструментальна музика (сюїти, сонати, п´єси для органа, клавесина, флейти, скрипки та інших інструментів).

В нижніх, глибших, Берніні розмістив чотири гігантських статуї. Вгорі, крім ряду балконів, знаходяться “лоджії реліквій”, обрамлені витими колонами, що повторюють по колу мотив балдахіну. У своєму останньому опусі на тему української історії Путін не проминув традиційно назвати Мазепу «зрадником». Крім зведення дзвіниці, Шедель займається будівництвом Брами — західних воріт Софійського монастиря.

Орнаменти ж на сорочинських іконах не мали прямих аналогій із народними розписами, бо рослинні мотиви стилізовані на кшталт виткого аканта з вибагливими лініями й не властивими українському народному малярству формами. Взагалі можна сказати, що найважливішим підсумком розвитку дослідного природознавства і математики став переворот у всьому світогляді. Під природою розуміють все суще, включаючи людину. У ній все підпорядковано загальним закономірностям.

Щедрий декор підкреслює легкість конструк¬ції павільйонів. Цвінгер прикрашає знаменита ажурова брама під короною. В цілому архітектура Цвінгера нагадує майбутнє рококо, але поскільки відсутня інтимність, то це, так би мовити, “рокайльне” бароко. Особливої слави в Європі набуває венеційський пейзаж- ведута.

Share This